Tłumaczymy nieprzerwanie od 1993 roku.

logo ABC Tłumaczeń
  • Biuro Śródmieście,

  • ul. Czerniakowska 159 lok.61

  • Biuro Wilanów

  • ul. Bruzdowa 98H lok 3

Nie tylko w Warszawie

Tłumaczenia dokumentów finansowych

Uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej firmy jest podstawą jej prawidłowego działania, pozwala ocenić w jakiej sytuacji jest firma. Zdając sobie sprawę ze znaczenia tego typu dokumentów, kładziemy ogromny nacisk by nasze tłumaczenia spełniały najwyższe standardy jakościowe. Nasi tłumacze przydzielani do tego typu zleceń to osoby z wieloletnim doświadczeniem w zakresie ekonomii i finansów.

Przykładowe dokumenty finansowe, jakie mozemy przetłumaczyć:

  • audyty
  • bilanse
  • sprawozdania finansowe
  • rachunek zysków i strat
  • opinia biegłego rewidenta
image